Algemene voorwaarden

Gegevens verkooppunt

PKhorses
Ouwegemsesteenweg 30
9750 Kruisem
+32495/14.71.27
BTW: BE0678659708

Levering

PKhorses verstuurt zijn producten binnen de EU.
De prijs voor de zending wordt doorgerekend aan de klant en wordt steeds aangepast aan de actuele prijzen gehanteerd door DHL/Bpost.

Prijzen

De prijzen vermeld op deze website zijn incl. BTW. Typ- en invoerfouten voorbehouden. We zullen echter zonder overleg met u geen ander bedrag factureren dan op uw email-bevestiging vermeld staat. Wij factureren de prijs die op het moment van uw bestelling actueel is. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen.

Betaling

Betaling voor de producten dient steeds op voorhand worden voldaan. Dit kan door middel van betalingen via PayPall, hetzij per overschrijving naar het rekeningnummer: BE41 3770 8561 9210 met de vermelding van uw factuurnummer.

Versturen/ ophalen

Alle producten kunnen op vooraf afgesproken tijdstippen worden afgehaald in onze winkel. Kleine paketten (<10 kg) worden binnen België en de omringende buurlanden verstuurd.

Recht van ontbinding / ontbindingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het artikel in uw bezit is. Bij meerdere artikelen in een bestelling, die afzonderlijk worden geleverd: na de dag waarop u het laatste artikel heeft ontvangen

U maakt gebruik van het herroepingsrecht door een e-mail te sturen naar info@pkhorses.be waarin u kenbaar maakt dat u het product retour wilt zenden of door het invullen van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) waarin u ons op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
De kosten voor het retour zenden van het product zijn voor uw eigen rekening. Wij zullen het aankoopbedrag op uw rekening terugstorten binnen 14 dagen nadat we de levering ongebruikt en in de originele ongeopende verpakking hebben teruggekregen.

Inpakfouten

Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze, zijn inpakfouten onvermijdelijk. Wij verzoeken u om deze binnen 4 dagen na bezorging per email (info@pkhorses.be) aan ons te melden. Wij behouden ons het recht voor om uw melding aan de hand van het gewicht van het pakket en de interne controleformulieren te verifiëren. Wij zorgen er voor dat u het ontbrekende product binnen 2-3 dagen toegestuurd krijgt. Indien van toepassing, maken wij met u tevens een afspraak over het afhalen of retour zenden van het foutief toegestuurde product.

Aansprakelijkheid

PKhorses aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen door ons had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij ter zake daadwerkelijk op derden verhalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade). Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de bij ons aangeschafte producten.

Privacy

PKhorses vindt uw vertrouwen zeer belangrijk, daarom zien we het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hieronder kan u zien welke gegevens wij van u verzamelen. Ons privacybeleid is van toepassing op de diensten van PKhorses.be . U dient zich ervan bewust te zijn dat pkhorses.be niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

We respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PKhorses of die van een derde partij. We zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PKhorses of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Pesoonsgegevens wijzigen/ verwijderen

U kan steeds uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Stuur hiervoor a.u.b. een e-mail naar info@pkhorses.be